پناهندگی در مالزی

Video Playlist
1/8 videos
1
دانش پناهندگی - مقدمه (مالزی)
دانش پناهندگی - مقدمه (مالزی)
27:18
2
مرحله ثبت نام پناهندگی (مالزی)
مرحله ثبت نام پناهندگی (مالزی)
13:47
3
مرحله تعیین وضعیت پناهندگی(مالزی)
مرحله تعیین وضعیت پناهندگی(مالزی)
13:51
4
مرحله اسکان مجدد پناهندگی (مالزی)
مرحله اسکان مجدد پناهندگی (مالزی)
15:32
5
UNHCR new website tutorial اموزش وبسایت جدید کمیساریای عالی پناهندگان مالزی
UNHCR new website tutorial اموزش وبسایت جدید کمیساریای عالی پناهندگان مالزی
10:34
6
Fraud alert (UNHCR) malaysia
Fraud alert (UNHCR) malaysia
03:03
7
ویدئو اموزشی در مورد نحوه استفاده از سایت کمیساریای عالی پناهندگان مالزی
ویدئو اموزشی در مورد نحوه استفاده از سایت کمیساریای عالی پناهندگان مالزی
03:11
8
برنامه زنده کارگروه پناهندگی شبکه اثر 26.4.2020
برنامه زنده کارگروه پناهندگی شبکه اثر 26.4.2020
53:27
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
آگهی‌ها
Translate »
بستن
بستن